Příslušenství ke střešnímu systému

Příslušenství ke střešnímu systému
Mám zájem

Příslušenství ke střešnímu systému

Společnost Mediterran Slovakia v souladu s požadavky dnešní doby poskytuje i početné doplňkové prvky ke střechám vyrobeným z tašek Mediterran, čímž napomáhá k vytvoření kompletního celku. Jejich použití je důležité jednak z důvodu plnění stavebně konstrukčních požadavků, na druhé straně zase poskytují komfort, bezpečnost a odolnost. Příslušenství je většinou vyrobené z plastu, hliníku nebo nerezavějící oceli. Na trh se dostávají pouze takové doplňky, které se svou životností přibližně rovnají životnosti betonových tašek.

Díky neustálé snaze společnosti Mediterran Slovakia s.r.o. zlepšovat služby pro naše zákazníky, byla nově poskytnuta 15letá záruka na funkčnost systému.

Univerzální větrací pás hřebene a nároží MEDI Roll:

Větrací pás nároží a hřebene je hliníkový pás s barevným lakem, který je odolný UV záření. Střední část je vyrobena z PP – Typar composite. Spojení materiálu je provedeno lepením a šitím. Oba kraje pásu jsou naplisované pro vyrovnání geometrických tvarů dané tašky. Na spodní části větracího pásu je z obou stran nanesená butylkaučuková lepicí vrstva, která zajišťuje vynikající přilnavost k podkladu, který by měl být suchý a očištěný od oleje a prachu. Střední část pásu je dírkovaná, tím zabezpečuje větrání prostoru pod krytinou.

Univerzální větrací pás hřebene a nároží Roll-O-Mat:

Větrací pás nároží a hřebene je hliníkový pás, který je opatřený nátěrem proti UV záření. Oba kraje pásu jsou naplisované pro vyrovnání geometrických tvarů dané tašky. Na spodní části větracího pásu je z obou stran nanesená butylkaučuková lepicí vrstva, která zajišťuje vynikající přilnavost k podkladu, který by měl být suchý a očištěný od oleje a prachu. Střední část pásu je dírkovaná, tím zabezpečuje větrání prostoru pod krytinou.

Větrací pás Standard:

Univerzální větrací prvek se používá na hřebeni a nároží. Vzduch odchází otvory s průměrem 2 cm pod krytinou mezi hustými kartáči položenými na tašce. Kartáče jsou vyrobeny z flexibilního plastu.

Ukončení hřebene plastové:

Uzávěr slouží k ukončení hřebene ze štítové strany. Hřeben je tímto uzavřený, přičemž si zachovává potřebné odvětrání.

Držák hřebenové a nárožní latě s hřebem:

Kovový prvek sloužící k upevnění hřebenové latě u hřebene a nároží. Přibitím ke kontralati bezpečně podepírá hřebenovou lať.

Příchytka hřebenáče:

Zajišťuje bezpečné připevnění hřebenáče na hřebeni a nároží. Použitím příchytky jsou hřeben a nároží odolnější proti sacímu účinku větru!

Utěsňovací (šroubový) hřebík:

Připevňuje a utěsňuje koncové a rozdělovací hřebenáče.

Ochranná větrací mřížka:

Se používá u okapu u tašek typu Vlčanka, Danubia a Coppo. Připevní se na první lať. Ochranná větrací mřížka zabezpečuje přívod vzduchu a brání vlétnutí ptáků do podstřeší.

Ochranný pás (okapní) proti ptákům:

Obvykle se používá u linie okapu pro přívod vzduchu u šikmých střech. Pás propustí vzduch, avšak ptáci a větší hmyz se pod krytinu dostat nemohou. Pás je vyrobený z pružného plastu. Lze ho připevnit hřebíky cca 20 cm od okapové latě a na čela kontralatí.

Okapový plech - lakoplast:

Slouží k odvádění nashromážděných kondenzátů z podstřeší a z dřevěné konstrukce. Důležité je, aby podkladní folie byla bezpečně s charakteristickým překrytím napojená na okapový plech. U vodotěsného podstřeší je třeba folii na okapový plech přilepit.

Pás úžlabí hliníkový - lakoplast:

Umožňuje bezpečné uzavření úžlabí, které se barevně přizpůsobí ke střešní krytině.

Těsnící pás úžlabí samolepicí:

Používá se k uzavření mezery mezi taškou a pásem úžlabí. Zabraňuje vniknutí velkého množství dešťové vody, sněhu, prachu a hmyzu pod krytinu. Impregnovaný pěnový polyuretan přijímá pouze málo vody a lehce vyschne. Díky plochému tvaru u tašek Rundo a Zenit jeho aplikace není třeba.

Sedlový pás úžlabí:

Prvek tvoří bezpečné zakončení styku dvou sbíhajících se úžlabí. Samolepicím povrchem se dobře přilepí ke kovovému úžlabí.

Příchytka úžlabí:

Slouží k připevnění pásu úžlabí.

Těsnící pás kolem komínu Medi-Flex:

Flexibilní prvek sloužící k uzavření spojů komínu a stěny. Základním materiálem je hliník, na zadní straně opatřený lepicí vrstvou, která svoji přilnavost neztrácí ani za působení teplem. Je lehce tvarovatelný, přizpůsobuje se povrchu tašek. Jeho dokonalá uzavírací schopnost zabrání vniknutí deště a sněhu. Jeho aplikace je možná pouze na suchý povrch bez prachu, oleje a mastnoty.

Krycí lišta kolem komínu:

Slouží k přitlačení horní hrany teplovzdorného pásu Easy-Form ke stěně. Lišta se umísťuje na spoj Easy-Formu a stěny komínu. Její připevnění se doporučuje vruty min. každých 20 cm. Úplné utěsnění spoje poskytuje trvalou ochranu proti vniknutí dešťové vody.

Komplet pro anténu (prostupová taška a anténní nástavec):

Nástavec můžeme použít k prostupu držáku antény nebo držáku elektrické přípojky přes krytinu apod. Lze ho použít při sklonu střechy 20-50°. Průměr se upravuje odřezáním horní části na požadovaný průměr. Případnou mezeru v prostupu je nutné utěsnit silikonem. Nástavec k prostupové tašce zafixujeme zaklapnutím.

Odvětrávací komplet pro kanalizaci krátký nebo dlouhý (prostupová taška a komínek pro kanalizaci 20 cm nebo 40 cm):

Slouží na odvětrání kanalizace, kuchyní, WC. Můžeme ho používat u sklonu střechy 20-50°. Sada je vyrobená z tvrzeného PVC. Kryt zakrývající potrubí zabraňuje vniknutí dešťové vody, mřížka umístěná na konci potrubí zabraňuje vniknutí ptákům a hmyzu. Kanalizační větrák se k prostupové tašce zafixuje zaklapnutním. Prostupové tašky jsou u různých typů tašek rozdílné.

Flex hadice:

Prvek sloužící pro připojení adaptéru kanalizačního odvětrání a svislými kanalizačními odpadovými rourami. Průměr napojení u odpadové roury je 100 příp. 75 mm. Průměr napojení u kanalizačního větráku je 125 příp. 100 mm.

Kanalizační větráky – komplety (PVC):

Jedná se o pevně spojenou prostupovou tašku s kanalizačním větrákem. Použití je stejné jako u samostatně použitých prvků. Tyto komplety nabízíme v provedení Coppo antická, Coppo Ferrara, Rundo cihlově červená, Rundo antická, Zenit antická a Zenit carbon.

Odvětrávací komplet pro turbokotel (univerzální prostupová taška a adaptér pro turbokomín):

Odvětrávací komplet se skládá z univerzální prostupové tašky a adaptéru pro turbokomín s průměrem 130 mm. Obě části jsou vyrobeny z tvrzeného PVC. Taška se připevní k lati pomocí ohnutého drátu. Místa příchytek je potřeba vyvrtat na větracím prvku. Adaptér se fixuje k základní tašce zaklapnutím. Taška je ke všem typům tašek stejná. Můžeme ho používat u sklonu střechy 20-50°.

Střešní okno výstupní:

Umožňuje především výstup na střechu. Kromě toho zabezpečuje i přívod světla do podstřešních prostorů a větrání. Křídlo se otevírá směrem nahoru, vysazením z okenních závěsů lze zpřístupnit celý otvor. Jeho umístění je účelné v blízkosti komínu z důvodu ulehčení jeho čištění. Střešní okno musí být upevněné na tesařskou konstrukci. Vodotěsná izolace okolo okna musí být provedena důkladně. V případě použití krytiny Rundo a Zenit je třeba odstranit z okna pěnové těsnění.

Prosvětlovací taška:

Slouží k prosvětlení podkroví. Rozměry jsou totožné se základní taškou (k dispozici jsou prosvětlovací tašky pouze pro typy Vlčanka, Danubia, Rundo a Zenit). Její připevnění se nerealizuje přibitím hřebíky, ale individuálními příchytkami tašky na dvou místech. Průsvitné plexi tašky odolávají mechanickým a povětrnostním vlivům.

Příchytka tašky:

Ohnutý ocelový drát, který slouží k bezpečnému upevnění tašek. Jeho použití se doporučuje proti účinkům větru hlavně u vyšších sklonů a na okrajích střechy.

Držák s nášlapem:

Umožňuje bezpečný pohyb po střeše. Jeho použití se doporučuje především u vysokých nebo strmých střech. Opěrky prvku dosahují do žlábku profilovaných tašek. U tašek Rundo a Zenit jsou položené na střed tašek. Držák je třeba připevnit hřebíky ke střešní lati s posunem o jednu tašku stupňovitým způsobem. Stoupací plocha je nastavitelná do vodorovné polohy pomocí vrutů.

Stoupací plošina a držáky plošiny:

Použití plošiny zvyšuje bezpečnost pohybu po střeše. Samozřejmě z estetického důvodu její umístění není třeba na celé ploše střechy, ale je doporučeno v blízkosti komínu (z důvodu jeho čištění). Mřížka je připevněná k držákům vruty. Držák musí zapadat do žlábku profilovaných tašek. U tašek Rundo a Zenit se nemůže nosná část držáku opírat o boční drážku, a proto musí být umístěn na povrch tašky. Pomocí šroubů lze stoupací plochu nastavit do vodorovné polohy.

Taška betonová nášlapná a držáky (kolébky):

Zabezpečuje chůzi po střeše a zajišťuje ochranu střešní plochy proti pronikání dešťové vody, protože nedochází k porušení střešní krytiny. Tato taška se používá jako držák stoupací plošiny. Držák zajišťuje spojení stoupací plošiny a nášlapné betonové tašky. Spojení se provádí šrouby. Držák umožňuje nastavení stoupací plošiny do vodorovné polohy při různých sklonech střech.

Protisněhový hák:

Zabraňuje sesouvání sněhu ze střechy. Jeho použití se doporučuje především od 2. řady tašek od okapu. Účinného zachycení sněhu lze docílit jeho hustým rozmístěním na větší ploše. Připevnění prvku provádíme přibitím hřebíkem ke střešním latím alespoň v jednom bodě. U profilovaných tašek musí protisněhový prvek dosáhnout do žlábku tašky, u tašek Rundo a Zenit musí ležet uprostřed tašky. V případě strmých střech nebo na vysokých budovách se doporučuje použití mříže sněholamu.

Mříž sněholamu a držáky mříže sněholamu:

Zabraňuje sesuvu většího množství sněhu v případě strmých nebo vysokých střech. Umísťuje se v blízkosti okapu (2. řada) v celé délce. Upevnění držáku je možné provést vruty na třech místech na speciální desku/lať použitou právě pro tento účel. Držák mříže sněholamu musí dosáhnout do žlábku profilované tašky. Mříž je k dispozici ve dvou délkách – pozinkovaná v délce 3000 mm a v barevném provedení v délce 1500 mm.

Střešní folie kontaktní 100 g/m2:

Polypropylénová třívrstvá podkladní folie o tl. 0,45 mm s odolností proti UV záření po dobu 6 týdnů. Díky paropropustným vlastnostem se nemusíme obávat kondenzace páry na spodní části folie. Folie není vhodná pro použití na bednění!

Střešní folie kontaktní Medifol 120 g/m2:

Třívrstvá pokladní folie může být položená bezprostředně na tepelnou izolaci. Díky paropropustným vlastnostem se nemusíme obávat kondenzace páry na spodní části folie. Její použití je především doporučeno u zateplených podkroví. V tomto případě je dostatečné vytvořit vzduchový otvor pouze mezi střechou a kontaktní folií.

Střešní folie kontaktní Medifol Plus 150 g/m2:

Tato podkladní folie může být položená bezprostředně na tepelnou izolaci. Díky paropropustným vlastnostem se nemusíme obávat kondenzace páry na spodní části folie. Její použití je především doporučeno u zateplených podkroví. Při použití této folie stačí vytvořit vzduchový otvor pouze mezi krytinou a kontaktní folií.

Střešní folie kontaktní Medifol P–ROOF 220 g/m2:

Třívrstvá kontaktní folie může být položena přímo na tepelnou izolaci či na bednění se sklonem nad 10o. Skládá se ze spodní netkané textilie, která zajišťuje pevnost folie. Na textilii jsou naneseny dvě polymerové vrstvy. První zajišťuje vodotěsnost a utěsňuje otvor u hřebíků. Druhá má ochrannou funkci a zajišťuje UV odolnost a dlouhodobou trvanlivost folie. Její použití je možné ve všech skladbách šikmých střech na tepelnou izolaci nebo na bednění. Tato membrána je opatřena samolepicími okraji na obou stranách. Při pokládce je nutné dodržovat přesah 15 cm, který je na folii vyznačen. Spoje nebo poškození folie je vhodné slepit pomocí lepicí pásky DIFFLEX THERMO-TAPE; u napojení na stěnu, komínu apod. je doporučeno použití butylové pásky DIFFLEX THERMO-BUTYL.

Doporučení Mediterranu: Při pokládce střešní krytiny Mediterran doporučujeme tuto folii použít u profilovaných tašek od sklonu 12o a u plochých tašek od sklonu 20o.

Střešní folie kontaktní Medifol SUPREME 235 g/m2:

Třívrstvá kontaktní folie se speciálním termoreflexním povrchem pro všechny typy šikmých střech. Membránu lze položit přímo na tepelnou izolaci nebo bednění. Chrání střechu a podstřešní prostory před pronikáním vody a sněhu v případě poškození krytiny, netěsnostmi skládané krytiny, případně před vodou, která kondenzuje na spodní straně krytiny. Navíc odráží sálavé teplo a tím udržuje příjemné klima v podkroví jak v létě, tak i v zimě, zvyšuje účinnost tepelné izolace a taktéž chrání před elektrosmogem. Skládá se ze spodní netkané textilie, která zajišťuje pevnost folie. Na textilii jsou naneseny dvě polymerové vrstvy. První zajišťuje vodotěsnost a utěsňuje otvor u hřebíků. Druhá má ochrannou funkci a zajišťuje UV odolnost a dlouhodobou trvanlivost folie. Tato membrána je opatřena samolepicími okraji na obou stranách. Při pokládce je nutné dodržovat přesah 15 cm, který je na folii vyznačen. Spoje nebo poškození folie je vhodné slepit pomocí lepicí pásky DIFFLEX THERMO-TAPE.

Doporučení Mediterranu: Mediterran doporučuje použití této folie u obytných podkroví.

Jednostranná lepicí páska Tyvek:

Systémový prvek používaný ke spojení a opravám podkladních folií. Páska je vysoce odolná proti účinkům vody, vlhkosti, chemikáliím, větru a stárnutí.

Oboustranná lepicí páska Juta:

Butylkaučuková oboustranně lepicí páska se používá ke spojování horizontálních i vertikálních spojů jednotlivých pásů podstřešních folií na stěny, dřevo, kov nebo plasty, popř. pro opravy poškozených míst. Je vhodná i pro parotěsné a vzduchotěsné spojování a napojování parozábran.

tel:
+420 774 443 672
fax:
+420 547 122 121
e-mail:
obchod@mediterrancz.cz
web:
www.terran.cz
reference:
www.terran.cz/realizace
facebook:
facebook.com/Mediterran
  • Vídeňská 264/120b
  • Brno - Přízřenice
  • 619 00
  • mapa

Kontaktní osoby

Otevírací doba

  • Po 8:0016:00
  • Út 8:0016:00
  • St 8:0016:00
  • Čt 8:0016:00
  • 8:0016:00
  • Máme právě otevřeno

Napište nám

Povinná pole

Vyplněním formuláře souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem zodpovězení mého dotazu.